PORTOFOLIU DE SOLUȚII

Am reusit să ne distingem ca unul dintre principalii distribuitori de soluții software și hardware destinate organizaţiilor din sectorul public. Experiența echipei Mindsoft, infrastructura necesară derulării proiectelor de amploare și reputația de a duce la bun sfârșit fiecare proiect, stau la baza parteneriatelor noastre de succes.

APLICAȚII DE BACK OFFICE

Aplicațiile de back-office destinate administrației publice conțin următoarele module: MiRC – managementul integrat al relației cu cetățenii, portal intern, management documente și arhivare electronică, modul urbanism, juridic, modul de emiterea online a autorizațiilor, managementul activităților, buget, contabilitate, taxe și impozite, managementul contractelor și concesiunilor, managementul proiectelor și investițiilor, patrimoniu, personal – salarizare, asistență socială, registru agricol.

Citeşte mai departe

SERVICII ELECTRONICE

În efortul de a răspunde cerinţelor tot mai exigente ale cetăţenilor, instituţiile administraţiei publice locale şi centrale adoptă noi modele de functionare bazate pe soluţii IT integrate, devenind astfel mai eficiente şi transparente.

Oferim servicii electronice pentru o mai bună conexiune cu cetățenii: portal pentru servicii electronice (internet, extranet), plată electronică, semnătură electronică, call center, infodesk, terminal SELF-SERVICE / SELF-TAX.

Citeşte mai departe

MOBILITATE INTELIGENTĂ

Premiată la Smart City Industry Awards 2018, soluția SM@RT CITY P@RKING reprezintă un sistem inteligent pentru managementul complet al parcărilor.

Aceasta aduce o abordare nouă pe piața din România și acoperă toate procesele specifice administrării parcărilor, de la inventarierea și detectarea locurilor de parcare ocupate, până la implementarea unor politici de preț și automatizarea sistemelor de acces.

Citeşte mai departe

DISPECERAT TEHNIC INTEGRAT

Dispeceratul tehnic integrat permite gestionarea incidentelor non-urgente de tip 311. Acesta asigură o imagine clară, unitară şi eficientă a răspunsului prompt la toate solicitările, reclamaţiile şi întrebările venite de la cetăţeni. Un astfel de sistem centralizat elimină duplicatele şi îmbunătăţeşte trasabilitatea procesului de înregistrare solicitare, rezolvare, notificare şi feedback.

Citeşte mai departe

SIGURANȚĂ PUBLICĂ

Aplicaţia software pentru poliţia locală asigură suportul informatic pentru planificarea operativă, monitorizarea resurselor şi dispecerizarea formaţiunilor de ordine publică, introducerea incidentelor şi a rezultatelor activităţii de control.

Aceasta include diverse modulele funcţionale, inclusiv o componentă de tip hartă cu elemente necesare orientării şi planificării activităţilor.

Citeşte mai departe

BUSINESS INTELLIGENCE

Platformă software capabilă să preia din bazele de date ale tuturor aplicațiilor sistemului integrat informații cu privire la activitățile desfășurate, indicatori cantitativi privind anumite tipuri de operațiuni realizate și să permită realizarea unor rapoarte și statistici utilizând datele istorice colectate. Analizele și rapoartele performanței sunt menite să contribuie la eficientizarea instituției.

Citeşte mai departe

Calitate și performanță în administrația publică