POLIȚIA LOCALĂ

Soluția destinată Poliției Locale asigură evidența proceselor verbale de contravenție, evidența fișelor de intervenție, gestionarea datelor conducătorilor auto și cuprinde instrumente de planificare și raportare specifice activității Poliției Locale. O suită completă de funcţionalităţi cu următoarele beneficii:

Productivitate îmbunătățită

Economisirea resurselor prin eliminarea proceselor manuale.
Simplifică și eficientizează procesele, elimină hârtiile, necesită interacțiuni mai puține.
Crește productivitatea departamentelor.

Sistem integrat

Flux de evidență complet informatizat.
Elimină duplicarea datelor din instituție.
Actualizează într-un singur pas bazele de date cu datele de contact și oferă acces în timp real la informațiile din baza de date.

Tansparenţă decizională

Conferă transparenţă în procese şi în luarea deciziilor. Mai puţine reclamaţii din partea cetăţenilor cu privire la serviciile publice şi un grad mai mare de satisfacţie a acestora.

Aplicaţia software pentru Poliţia Locală asigură suportul informatic pentru planificarea operativă, monitorizarea resurselor şi dispecerizarea formaţiunilor de ordine publică, introducerea incidentelor şi a rezultatelor activităţii de control.

Aceasta include modulele funcţionale prezentate în următoarea secţiune, inclusiv o componentă de tip hartă cu elemente de fundal necesare orientării şi planificării activităţilor, precum şi informaţii operative. Modulele funcţionale permit introducerea şi vizualizarea informaţiilor, atât în format tabelar, cât şi prin plasarea în hartă a zonelor de acţiune, a patrulelor şi a locului incidentelor şi are funcţionalităţi de căutare – localizare a zonelor de interes pe baza adreselor sau altor puncte de interes.

Fluxul de evidență a proceselor verbale de contravenție este complet informatizat.

  • Oferă posibilitatea de interfațare cu aplicațiile de managementul documentelor și evidență venituri (urmărire, executare silită, încasare).
  • Permite emiterea de rapoarte pe perioade, birouri/agenți, stări, încadrări juridice etc., precum și evidența comunicării acestora.
  • Documentează situațiile în care intervin echipajele Poliției Locale: locul și data săvârșirii faptelor, resursele implicate în intervenție, persoanele implicate și tipul de participare, semnalmentele persoanelor implicate, bunurile folosite sau afectate în eveniment, măsurile luate ca urmare a producerii evenimentului.
  • Permite atașarea imaginilor de la locul faptei.
  • Gestionarea datelor referitoare la conducătorii auto care au săvârșit încălcări ale legislației rutiere sau ale HCL-urilor care reglementează regimul de parcare.
  • Emiterea automată a scrisorii adresate proprietarilor autovehiculelor.
  • Înregistrarea răspunsurilor primite de la proprietari în vederea emiterii proceselor verbale.

Aplicația va permite crearea, modificarea și validarea planificării posturilor de lucru și al patrulelor, lunar, la nivel de unitate și serviciu, cu păstrarea versiunilor intermediare. De asemenea, aplicația va putea fi folosită la evidența repartizării stațiilor de emisie-recepție către echipaje.

Rapoarte disponibile: raport planificare general, raport planificare serviciu, foaie colectivă de prezență, distribuție stații E.R. în posturi.

Aplicația se va putea conecta la baze de date accesibile Poliției Locale, precum:

• evidență locuri de parcare
• abonamente parcare
• autorizații construcție
• autorizații de liberă trecere
• autorizații comerciale în vederea ușurării efectuării verificărilor

Calitate și performanță în administrația publică