SERVICII ELECTRONICE

Servicii electronice pentru o mai bună conexiune cu cetățenii: portal pentru servicii electronice (internet, intranet, extranet), plată electronică, semnătură electronică, call center, infodesk, terminal SELF-SERVICE / SELF-TAX

DEFINIRE SERVICII

Platforma de servicii electronice permite definirea de servicii disponibile publicului pentru formularea de demersuri administrative:

 • postarea informaţiilor online;
 • interacţiune unidirecţională: existenţa formularelor online pentru a fi descărcate;
 • tranzacţii electronice complete;
 • interacţiune bidirecţională: posibilitatea de transmitere online de formulare completate;
 • livrarea pro-activă şi automată a serviciului.

Platforma se poate integra cu o serie de alte sisteme – management de documente, arhivă electronică, urbanism, plată electronică – în vederea implementării de fluxuri integrate de procesare a demersurilor cetățenilor.

SEMNĂTURĂ ELECTRONICĂ

Permite includerea în fluxurile de operare aferente managementului de documente a funcționalităților necesare semnării electronice:

 • repartizarea documentelor de semnat;
 • semnarea individuală sau în bloc;
 • verificarea automată a validității semnăturilor electronice în momentul atașării de documente de către funcționari si verificarea automată a validității semnăturilor electronice pe documentele primite de la petenți;
 • arhivarea tuturor versiunilor documentelor semnate.

Soluția permite atât utilizarea de dispozitive criptografice (tokenuri) cu certificate digitale necesare semnării, cât și integrarea cu soluții de tip Remote Signature Service conforme cu cerințele Regulamentului UE 910/2014 (eIDAS).

TERMINAL SELF-SERVICE

Este cel mai modern canal alternativ de acces la serviciile electronice. Echipamentul de tip terminal self-service cu software-ul aferent poate fi utilizat de cetățeni pentru inițierea unor demersuri administrative prin:

 • Prezentarea unor ecrane de informare;
 • Identificarea cetățeanului prin scanarea cărții de identitate;
 • Completarea unor formulare, cu preluarea automată a informațiilor scanate de pe cartea de identitate;
 • Scanarea unor documente ale utilizatorului;
 • Scanarea unui cod de bare de pe un document al utilizatorului;
 • Preluarea semnăturii olografe a utilizatorului prin intermediul signature pad-ului;
 • Efectuarea unor plăți cu card bancar;
 • Imprimarea și eliberarea unui document.

Calitate și performanță în administrația publică