APLICAȚII DE BACK OFFICE

Avantajele unui sistem informatic integrat sunt multiple.
Eficientizarea activităților și utilizarea mediului de lucru online în regim 24/7, precum si automatizarea modului de lucru și reducerea timpului de procesare a demersurilor sunt beneficii cheie.

CONTABILITATE

Sistemul informatic integrat pentru evidenţa contabilă a unităţilor administraţiei publice cuprinde module specifice și poate integra alte aplicaţii specifice:

 • Contabilitate;
 • Buget, venituri și cheltuieli;
 • Inventar – pentru inventarierea mijloacelor fixe și a tuturor obiectelor de inventar ale instituției;
 • Proiecte și investiții – incluzând procedura operațională ALOP;
 • Personal salarizare – evidența personalului, pontaj, salarii, dosarul funcționarului public, viramente;
 • Asistență socială.

TAXE ȘI IMPOZITE

Sistemul informatic integrat pentru Taxe şi Impozite permite gestionarea unitară a:

 • Creanţelor unui contribuabil faţă de bugetul local;
 • Contractelor de închiriere, concesionare, vânzare sau asociere;
 • Veniturilor contabilizate (prin integrare cu aplicația de contabilitate);
 • Parcărilor;
 • Plăților electronice cu sau fără autentificare, integrare cu SNEP (Ghișeul.ro);
 • Poate conţine modul dedicat Patrimven și integrări cu ANAF-ul.

DOCUMENT MANAGEMENT

Soluția pentru registratura și circulația documentelor, special concepută pentru instituțiile publice, asigură:

 • Serviciile de registratură;
 • Circulația documentelor pe fluxuri de lucru;
 • Operarea şi expediţia documentelor;
 • Registre speciale: OG 27, Legea 544, Legea 52;
 • Rapoarte și statistici;
 • Audiențe;
 • Modul urbanism – integrabil cu sisteme GIS;
 • Arhivare electronică – scanare si arhivare documente;
 • Poate conţine un modul special pentru Managementul activităţilor.

PERSONAL SALARIZARE

Soluţia este proiectată să preia procesele complexe, mari consumatoare de resurse, precum salarizarea, gestionarea fişelor de personal, înregistrarea şi procesarea pontajului, etc. transformându-le în activităţi eficiente şi uşor de gestionat de către utilizator.

Prin cele patru module distincte ale acestei soluţii se pot realiza în mod automat şi intuitiv operaţiile specifice managementului capitalului uman:

 • Evidenţa personalului
 • Evidenţa funcţionarului public
 • Pontaj
 • Calcul salarii

PROIECTE ŞI INVESTIŢII

Acest modul este dedicat gestionării proiectelor în derulare şi a investiţiilor, avand ca funcţionalităţi principale:

 • Introducerea şi bugetarea listei de investiţii
 • Alocarea bugetelor pe proiecte şi verificarea încadrării în disponibil
 • Definirea structurii şi a etapelor desfăşurării proiectelor
 • Detalierea activităţilor din cadrul fiecărui proiect
 • Analiza costurilor de realizare a proiectelor prin urmărirea cheltuielilor efective în raport cu cele planificare
 • Istoric al bugetelor alocate anual

ASISTENTĂ SOCIALĂ

Aplicaţia pentru gestionarea persoanelor asistate social permite:

 • Gestionarea informaţiilor legate de ajutoare sociale
 • Alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală
 • Alocaţii familiale complementare
 • Ajutoare de urgenţă
 • Alocaţii de stat pentru copii
 • Stimulente şi indemnizaţii
 • Ajutoare de încălzire

PATRIMONIU

Sistemul integrat pentru managementul patrimoniului, permite:

 • Evidența bunurilor din domeniul public;
 • Evidența bunurilor din domeniul privat de interes public;
 • Evidența mișcărilor prin care trec bunurile din patrimoniu;
 • Informatizarea fluxurilor informaționale din cadrul serviciilor și compartimentelor implicate în gestiunea patrimoniului;
 • Valorificarea bunurilor din patrimoniu;
 • Integrarea cu soluții GIS.

JURIDIC

Aplicație special concepută pentru domeniul juridic:

 • Asigură înregistrarea şi gestionarea dosarelor aflate pe rol în instanţă, precum şi sincronizarea AUTOMATĂ a acestora cu
 • Portalul Instanţelor de Judecată şi cu Portalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
 • Se integrează nativ cu modulul de registratură al aplicaţiei de Management al documentelor;
 • Gestionează: înregistrarea dosarelor aflate pe rol în instanță, registrul dosarelor aflate pe rol şi modul de căutare al dosarelor, listarea dosarelor;
 • Va afişa calendarul cu lista de sarcini şi termene al utilizatorului autentificat.

REGISTRUL AGRICOL

Păstrează informaţii legate de gospodăriile agricole individuale referitoare la:

 • terenuri deţinute pe categorii
 • modul de utilizare al suprafeţelor agricole
 • suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi
 • suprafeţe amenajate pentru irigat, numărul pomilor, efectivele de animale, utilaje și instalaţii agricole, mijloace de transport, construcţii gospodărești;
 • respectă normele tehnice de completare a Registrului Agricol
 • cuprinde toate tipurile de informaţii solicitate de către legislaţia specifică

Calitate și performanță în administrația publică